ECDL Форум ECDL Светски форум Букурешт

RTS Srbija ECDL Evropski standrad RTS Srbija ECDL Evropski standrad

ECDL за поединци

ECDL во секојдневниот живот

Способноста на користење компјутер во денешно време е многу важна вештина која би требало секој поединец да ја поседува. Компјутерските вештини овозможуваат на сите генерации да разберат и користат современи технологии за подобрување на личниот и професионален живот. Сертифицирање на компјутерските вештини помага на поединци во нивниот професионален развој, кој ги прави атрактивни за работодавачите, а истовремено ја подобрува нивната способност да комуницираат и да пристапат полесно до информациите и услугите во секојдневниот живоb т.

Компјутерските вештини обезбедуваат друштвена и економска инклузија, што е од суштинско значење за функционирање на едно нормално друштво. ECDL сертификационите програми се концепирани така што ги задоволуваат потребите на сите старосни граници.

ECDL може да ви помогне брзо и лесно да пристапите на целата низа на информации и услуги кој можат да го поедностават животот на секој поединец и да заштедите време:

ECDL сертификационин програм:

ECDL на работа

Во современите компании многу е важно лугето што се  запослени да имаат можност на ефикасно и ефективно користење на технологиите. Работодавачите очекуваат од потенцијалните каднидати за работа да однапред поседуваат основни компјутерски вештини. Сертифицираните знаења и вештини по светските стандарди ве прави по атрактивни на работодавачите. Запослените со прави вештини имаат потенцијал за понатака да напредуваат.

Работодавачите знаат дека вработените со компјутерски вештини:

Работодавачите сакаат поединците кој се квалификувани и кој ќе придонесат во остварување на целите во работата на најефикасен, најефективен и најпродуктивен начин.

Со ECDL сертификат ја потврдува својата постоечка или потенцијална вештина на работодавецот дека поседува вештини потребни за работното место во склад со меѓународени признаени стандарди.

Преку 15 милиони луѓе во светот ги сертифицирале своите знаења по ECDL стандард и се стекнале со конкурентска предност за берза на пазар.

Претседателот на Европската Комисија истакна ECDL
José Manuel Barroso José Manuel Barroso со јубилеен ECDL индекс
Neelie Kroes - Потпретседателот на Европската комисија препорачува
Neelie Kroes ECDL за Дигитална Агенда на Европа Neelie Kroes ECDL за Европска Голема Коалиција за Дигитални Работи
ЕЦДЛ за Карпош
Стевчо ЈакимовскиСтевче Јакимовски градоначалник на Општина Карпош
Аплицирајте за ECDL европските фондови